STANDARD

Země původu

Čína

Patronát

FCI

Datum publikace platného znění

14.04.1999

Použití

Lovecký a strážní pes.

Klasifikace FCI

Skupina 2 pinčové, knírači, molossové, švýcarští salašničtí psi a příbuzná plemena

Sekce 2.1 molossové a dogovití psi

Bez pracovní zkoušky

Krátký historický přehled

Toto čínské plemeno existovalo stovky let v provinciích ohraničujících jižní Čínské moře. Město Dialack v provincii Kwun Tung je pravděpodobným místem jeho vzniku.

Celkový vzhled

Středně velký, živý, kompaktní pes s kvadratickou stavbou těla a krátkou partií beder. Kožní záhyby na mozkovně a kohoutku, malé uši a tlama podobná hrochovi mu propůjčují jedinečný vzhled. Psi jsou větší než feny.

Důležité proporce

Výška v kohoutku je přibližně stejná jako délka těla od vrcholu plecí (kohoutek) po sedací hrboly, především u psů. Délka čenichu (od počátku nosní houby po stop) je zhruba stejná jako vzdálenost od stopu po týlní hrbol (délka mozkovny).

Temperament / Povaha

Klidný, samostatný, věrný, milující svou rodinu, nedůvěřivý k cizím lidem.

Hlava

Spíše velká v poměru k tělu. Vrásky na čele a lících přecházejí do laloku.

Mozková část :

 

Lebka

Plochá, široká.

Stop

Středně vyvinutý.

Obličejová část :

 

Nosní houba

Velká, objemná, přednostně černá, ale každá barva odpovídající celkové barvě srsti je povolena. Nozdry široce otevřené.

Čenich

Význačný rys plemene. Široký od kořene ke konci nosní houby bez náznaku zúžení. Pysky a hřbet čenichu dobře vyplněné (zmasilé). Masitý hrbol (boule) u kořene nosní houby je přípustný.

Tlama

Jazyk, patro, dásně, pysky modročerné jsou preferovány. Růžově tečkovaný jazyk je přípustný. Jazyk cele růžový je vysoce nežádoucí. U dilutovaných jedinců (bez černého pigmentu) je jazyk cele levandulový.

Čelisti, zuby

Čelisti silné s perfektním nůžkovým skusem, to znamená, že horní řezáky těsně překrývají spodní a stojí kolmo v čelistech. Masivnost spodního pysku nesmí být tak velká, aby ovlivňovala skus.

Oči

Tmavé, mandlového tvaru, zamračeného výrazu. Světlejší barva duhovky je přípustná u dilutovaných jedinců. Funkce oka a víček nesmí být v žádném případě omezena okolní kůží, vráskami nebo srstí. Každá známka dráždění oka, spojivek nebo víček je krajně nežádoucí. Bez entropia (vchlípených víček).

Uši

Velmi malé, poměrně tlusté, ve tvaru rovnostranného trojúhelníka, mírně zaoblené na špičce a posazené vysoko na lebce se špičkami směřujícími k očím. Posazené vpředu nad očima, daleko od sebe a přiložené k lebce. Vztyčené uši jsou vysoce nežádoucí.

Krk

Střední délky, silný, posazený dobře na plecích. Volná kůže na hrdle nemá být nadměrná.

Trup

Záhyby kůže na trupu dospělých jedinců jsou vysoce nežádoucí, s výjimkou kohoutku a kořene ocasu, které jsou mírně vrásčité.

Hřbetní linie

Za kohoutkem lehce pronesený, směrem k bedrům opět lehce stoupá.

Hřbet

Krátký, silný.

Bedra

Krátká, široká, mírně klenutá.

Záď

Poměrně plochá.

Hruď

Široká a hluboká, hrudník dosahuje k loktům.

Spodní linie

Pod bedry mírně vtažená.

Ocas

Silný, okrouhlý u kořene, zužující se do jemné špičky. Je nasazen velmi vysoko a je typickým znakem plemene. Má být nesen vysoko a stočený, buď v těsném kroužku nebo stočený nad hřbetem nebo po straně těla. Chybění nebo zkrácení ocasu je vysoce nežádoucí.

Končetiny

 

Hrudní končetiny :

Rovné, průměrně dlouhé, pevné kosti. Kůže na končetinách bez vrásek.

Plece

Svalnaté, dobře šikmo uložené a dozadu skloněné.

Přední nadprstí

Mírně šikmé, silné a pružné.

Pánevní končetiny :

Svalnaté, silné, středně úhlené. Běhy stojí kolmo k zemi a při pohledu zezadu jsou rovnoběžné. Záhyby kůže na stehnu, na lýtku a na zadním nadprstí a také zesílená kůže na hleznu jsou nežádoucí.

Hlezno

Hluboko nasazené.

Tlapky

Středně velké, kompaktní, sevřené. Prsty dobře klenuté. Zadní tlapky prosté pátých prstů (paspárků).

Pohyb

Přednostním pohybem je klus. Pohyb volný, vyvážený, živý s dobrým nakročením a silným posunem ze zadních končetin. Tlapky se přibližují středové linii když se pohyb zrychluje. Toporný chod je nežádoucí.

Osrstění

 

Srst

Rozlišující znak plemene - krátká, tvrdá a zježená. Srst je rovná a vztyčená na těle, ale přilehlejší na končetinách. Bez podsady. Její délka se pohybuje od 1 do 2,5cm. Nikdy se neupravuje.

Barva

Jakákoliv jednobarevnost je povolena s výjimkou bílé (albín). Ocas a zadní části stehen jsou často světlejšího odstínu. Tmavší stínování na hřbetě a uších je přípustné.

Výška

44 - 51 cm v kohoutku (17,5 až 20 palců).

Vady

Každá odchylka od předešlého textu má být považována za vadu a míra závažnosti s jakou by se mělo na tuto vadu pohlížet má být přímo úměrná velikosti této odchylky.

Vážné vady

- odchylky od nůžkového skusu (velmi malý předkus je povolen)

- špičatá, úzká tlama

- skvrnitý jazyk (s vyjimkou růžově tečkovaného)

- velké uši

- nízko nasazený ocas

- srst delší než 2,5 cm

Vylučující vady

- agresivita nebo bojácnost

- plochý čenich s velkým předkusem, podkus

- jednotně růžově zbarvený  jazyk

- dolní pysk vtočený tak, že ovlivňuje skus

-kulaté vypoulené oči, ektropium, entropium

-kůže, vrásky nebo srst zabraňující normální funkci očí

-vzpřímené uši

-chybění ocasu, pahýlovitý ocas

-těžké záhyby kůže na těle (s vyjímkou kohoutku a kořene ocasu) a končetinách

-vadná barva (albín, žíhání, skvrny, tečky, černá se žlutými znaky, zbarvení v podobě sedla)

Poznámka :

Psi musí mít dvě normálně vyvinutá varlata sestouplá v šourku.

 

Každá úprava exteriéru (pysky, víčka) vylučuje šarpeje z posuzování.